Organisatiecoaching

begeleiding bij veranderingsprocessen
Contact? bel: 06 24772669
tulp van training coachen Amsterdam

Toe aan organisatiecoaching?

  • Willen jullie eens stilstaan bij jullie missie, visie en wezenlijke waarden?
  • De onderlinge communicatie een boost geven?
  • Met elkaar een sociaal en psychologisch veilige werk- en leeromgeving vormen?
  • Van elkaar leren en optimaal presteren?

Wat is organisatiecoaching?

Als organisatiecoach ben ik geen adviseur, die zegt hoe het moet, noch een verandermanager die het voor je doet. Ik coach jou en jouw collega’s bij het zelf vormgeven van de gewenste ontwikkeling. We creëeren met elkaar het  veranderproces, waarbij ik mijn buitenstaandersblik, doorleefde kennis, jarenlange ervaring als begeleider van verandering en vertrouwen inbreng.

‘…grote waardering voor haar steeds doorgaande zoektocht naar de kern van het functioneren van mensen en organisaties…

Lees meer over deze referentie en andere opdrachten en opdrachtgevers

Voor wie?

Het meest werk ik met:

  • Kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB), veelal in de zakelijke dienstverlening
  • Scholen en opleidingsinstituten
  • Organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn
  • Non-profit en ideëele organisaties

Veilige werkomgeving

Mensen floreren en presteren het best in een veilige werkomgeving. Ik help jullie graag om deze te creëren. Enerzijds doe je dat met protocollen en procedures, maar vooral door met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe jullie met elkaar willen samenwerken en communiceren. Wat jullie niet willen. Waar grenzen overschreden worden en hoe dit besproken en voorkomen kan worden.

Veilige leeromgeving

De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar veiligheid in leersituaties. Ik heb verschillende schadelijke relationele dynamieken blootgelegd. In enkele artikelen en in mijn boek ‘Relationele verleidingen’ staan deze beschreven. Ik geef hierover training en supervisie aan docenten, trainers en teamcoaches en ondersteun organisaties bij het creëren van een veilige leeromgeving.

Onveilige werkomgeving

De arbowet verplicht werkgevers te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarnaast zijn er ook heel wat nadelen aan een onveilige werkomgeving. De kosten van ziekteverzuim door psychische klachten zijn enorm. Mensen presteren slechter en het verloop is hoger in onveilige organisaties. Ook het aantrekken van nieuw personeel is dan lastiger. En dat in deze tijd van personeelsgebrek…

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag speelt een grote rol bij psychosociale onveiligheid. Denk hierbij aan: pesten, intimidatie & chantage, seksuele intimidatie, agressie & geweld en discriminatie. In de media staan dagelijks voorbeelden. Het komt in heel veel (alle?) organisaties voor.  Soms is het duidelijk waarneembaar, vaak ook niet. De schadelijke effecten zijn er wel altijd, voor alle betrokkenen en de organisatie als geheel.

Aanpak ongewenst gedrag

Hoe beperken we ongewenst gedrag? De praktijk laat zien dat veel mensen zich niet bijzonder bewust zijn van de effecten van hun gedrag. Kennis van relationele factoren en dynamieken, kan dit bewustzijn vergroten. Evenals erover praten met elkaar. Dat vergt echter moed, (zelf)reflectie, het vermogen je uit te spreken en om echt naar elkaar te luisteren. Ik coach jullie graag bij de ontwikkeling hiervan.

In het NRC van 31 oktober 2022 stond mijn hartekreet…

 

In de Psycholoog (het blad van de beroepsorganisatie van psychologen NIP) van november 2022, stond mijn artikel over grensoverschrijdend gedrag in opleidingen en trainingen. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

 

jouw organisatie ontwikkelen

in een organische samenwerking
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl