Hoe word ik echt rijk?

een frisse kijk op ons moderne bestaan
Bestel een (gesigneerd) exemplaar

karen walthuis - hoe word ik echt rijk

Hoe word ik echt rijk?

een frisse kijk
op ons moderne bestaan

 • Heb je een beetje open geest?
 • Laat je je niet zomaar iets wijsmaken??
 • Zoek je innerlijke rust?
 • Wil je je ‘onzekerheidsspier’ trainen?
 • Ga je voor een duurzamere samenleving?

Dan is dit jouw boek!

‘Wat fantastisch! Zij verwoordt non stop wat ik allemaal vind en waarover ik me blijf verbazen. Karen is een moderne filosoof, waar wij als samenleving bepaald wat aan hebben’.

Adriaan Hoogendijk

Hoogendijk Coaching en Opleiding

Een frisse kijk

Met luchtige diepgang, paradoxale uitspraken en saillante ontboezemingen haal ik de ‘zekerheden’ van ons bestaan onderuit. Je krijgt hiervoor natuurlijk wel alternatieven aangereikt.

Deze frisse kijk leidt tot:

 • meer helderheid van geest,
 • innerlijke rust en
 • tolerantie voor onzekerheid.

Wat brengt dit boek je?

 • Een holistische blik op onze samenleving.
 • Misschien wel de sleutel tot de vervulling van je echte verlangen.
 • Zeker een prikkel om bij jezelf en het leven stil te staan.
 • Een stimulans voor meer bewustZijn, compassie en empathie.

Praktisch handvat

In het boek staan 30 ‘STOPs’ waarmee je jezelf oefent met het observeren van je binnen- en buitenwereld.

Dit zijn ook interventies voor de mindfulle boeddhisthouding. Sowieso is het boek zinvol materiaal voor professionele begeleiders. Je eigen bewustzijn is immers je belangrijkste instrument.

Wil je het bestellen?

Je kunt het boek bestellen bij managementboek, de boekhandel of rechtstreeks bij mij.
Verkoopprijs: € 22,50.

ISBN: 978 90 8177 631 8 

‘Een eerlijk boek over hoe een positief wereldburger te zijn of worden
E. Tibbe, Zeewolde

 

‘Karen heeft op een wijze, inlevende en milde manier een aantal collectieve illusies beschreven en doorgeprikt: het vermeende belang van geld, kwantificering, de geluksmythe. Impliciet lees ik de boodschap dat yin-eigenschappen (verbondenheid, luisteren, in het moment zijn) een grotere waarde worden toegekend (ben ik helemaal met haar eens). Het is een goed en leesbaar boek waar velen wat aan kunnen hebben en ik dus ook!’

Peter Verzijl

Trainer, Trafieq

Op de cover van Hoe word ik echt rijk?

We leven  in een wereld die voortdurend en snel verandert. De eerste menselijke neiging is dan om krampachtig vast te houden aan dat wat was of leek te zijn. Dit boek is gemaakt voor diegene die eens anders durft te kijken naar de ‘waarheden’ van onze samenleving. Als de collectieve ideeën over bijvoorbeeld succes, liefde en leiderschap niet brengen waar je ten diepste naar verlangt, waarom zou je dan geen nieuwe creëren?

Doeners, makers, managers en leiders: is het nu jouw tijd om eens stil te staan bij jezelf en bij waar je zo druk mee bent? Heb je het lef om in een lachspiegel te kijken? Door je eigen denkpatronen te doorzien, ontstaan bewustzijn, levensvreugde en oneindige mogelijkheden. Je zou dit duurzame zelfverrijking kunnen noemen.

Bewustwordingsproces

Via een – meestal pijnlijk – bewustwordingsproces, bereik je vrijheid, rust en duurzame zelfverrijking. Natuurlijk in mentale zin. Het boek is een continue uitnodiging om stil te staan bij je eigen overtuigingen en patronen en zo scherper te zien wat werkelijk belangrijk voor je is.. een zinsnede uit de recensie die Anniek Kramer voor het Tijdschrift voor Coaching schreef in januari 2015.

lees de hele recensie

Waarom doen we onszelf, elkaar en de wereld om ons heen onbewust zoveel zinloos geweld aan? Kan dat ook anders? Deze vragen zijn voor de schrijfster aanleiding tot het schrijven van dit boek. Een actueel thema dus. De oplossing vindt ze in het met werkelijke aandacht contact maken met jezelf, de ander en de wereld om je heen.  Het boek bestaat uit 2 delen.

Collectieve illusies

In deel 1 worden 10 collectieve illusies uitgewerkt: God, Geloof, Goeroe, Grip, Getallen, Geld, Geweld, Gezin, Geliefde en Geluk. Collectieve illusies, omdat het gaat om allerlei collectieve denkbeelden en overtuigingen waar we aan vast houden, zonder dat het bijdraagt aan onze wezenlijke behoeften. Door het streven naar meer, beter en groter raken we vervreemd van onze eigen drijfveren, behoeften en gevoelens. We zijn geneigd om ons heil te zoeken bij de ander en kijken daarom weg bij onszelf.

Alternatieve illusies

In deel 2 komen de 10 alternatieve illusies aan de orde. Daar worden inzichten aangereikt waarmee je bij je eigen kern kunt komen. Via een – meestal pijnlijk – bewustwordingsproces, bereik je vrijheid, rust en duurzame zelfverrijking. Natuurlijk in mentale zin. Het boek is een continue uitnodiging om stil te staan bij je eigen overtuigingen en patronen en zo scherper te zien wat werkelijk belangrijk voor je is. Om dit aan te moedigen zijn er 30 STOPS opgenomen, vragen die je oproepen om contact te maken met je eigen wijsheid via: STapje terug te doen en stil worden Observeer jezelf Pak de draad weer op. Hier ligt de overtuiging onder dat het opdoen van zelfkennis de meest wezenlijke ontwikkeling is die een mens kan doormaken. Het observeren van je eigen gedrag, gedachten, gevoelens en lichaam leidt tot verrijkende zelfkennis. Alternatieven die worden aangereikt zijn bijvoorbeeld innerlijk leiderschap in plaats van de sterke leider volgen, go with the flow in plaats van grip proberen te hebben, vervulling van emotionele behoeften is niet te koop versus geld vergaren als doel.

Is dit een coachboek? Het lijkt eerder geschreven als een zelfcoachboek, dat je aanzet tot het overdenken van je eigen patronen en overtuigingen. Natuurlijk kun je die vaardigheden ook inzetten in een coachrelatie. Is het nieuw? Niet echt, maar de ordening die wordt aangebracht maakt het wel heel overzichtelijk en grijpbaar.

Anniek Kramer, HR (beleids)adviseur en coach

Innerlijke rijkdom

“Walthuis stelt ons precies de vragen die we altijd al hebben gehad. Dit doet zij oordeelloos, op een zeer bescheiden, ingetogen manier. Hier en daar subtiel provocerend, zodat we uitgedaagd worden om antwoorden te geven en op zelfonderzoek uit te gaan. Een waardevolle en zeer bruikbare aanvulling op bestaand materiaal over innerlijke rijkdom. schrijft Marjan van Druenen in haar recensie op Hebban, waar ze het boek met 5 sterren waardeerde!

lees de hele recensie

Gesneuvelde illusies

 

 

Dit in zekere mate filosofisch werk, is geschreven vanuit verwondering over de wereld, de mens en de samenleving. Karen Walthuis, coach en psycholoog, wil met haar werkzaamheden “een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuen en organisaties en aan een bewustere samenleving”. Zij houdt ons spiegels voor, beginnend met het boek zelf wat een fraaie spiegelende voorkant heeft.

Illusies

Het is opgebouwd uit twee delen, tien collectieve en tien alternatieve illusies. Deze illusies worden weergegeven als de tien G’s (God, Geloof, Goeroe, Grip, Getallen, Geld, Geweld, Gezin, Geliefde, Geluk), ogenschijnlijk verwant aan de Bijbelse tien geboden, echter in een ultramodern jasje gestoken. Middels deze illusies wordt de lezer uitgedaagd zijn eigen opvattingen en standpunten los te laten zodat er nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Zo wordt ons de vraag gesteld hoe het kan dat mensen elkaar beoorlogen in naam van God; God is toch liefde? Als alternatieve illusie wordt ons God gegeven als de God in jezelf, de wezenlijke verbinding met jezelf, de ander en het grote geheel. Het besef dat alles met elkaar verbonden is en dat ieder slokje water de hele geschiedenis van de wereld bevat. De illusies moeten we ruimer zien dan alleen de letterlijke betekenis van het woord. De Goeroe kan een sterke leider zijn of een wijze meester die het licht gezien heeft. Maar laten we eens stilstaan bij ons innerlijk leiderschap. In hoeverre nemen wij de volle verantwoordelijkheid voor ons denken, voelen en handelen?

Grip

Grip hebben we nodig om orde in de chaos van de wereld te scheppen, daarom zijn er wetten, regels en ook verzekeringen die we voor ongeveer álles kunnen afsluiten. Zo hebben we de illusie overal grip op te hebben, maar als we ergens grip op kunnen hebben is het op onszelf, door een aandachtsvolle levenshouding te ontwikkelen en mee te gaan met de stroom van het leven. Anders gezegd: loslaten van grip! Loslaten van de illusie van Getallen zou ons kunnen laten inzien waar het nu werkelijk om gaat. Statistieken, CITO toetsen voor kleuters, IQ testen, het hanteren van subjectieve criteria om een psychische stoornis te bepalen, vaak gaan we ons doel voorbij. Om maar te zwijgen over de Geldillusie. Is zo veel mogelijk geld vergaren ons doel? Lees het schokkerende gesprek met de bankdirecteur maar eens. Het is een obsessie geworden. Meer, meer, meer en de aandeelhouder boven alles!

STOP

Wanneer we wat willen veranderen aan onze manier van denken en aan onze beleving van de wereld, met inbegrip van alle illusies, kunnen we tijd maken voor het doen van wat kleine STOP-oefeningen. ST(stapje terugdoen en stil worden) O (observeer jezelf) P (pak de draad weer op). Oefeningen om even uit de situatie te stappen en te letten op dingen die belangrijk zijn. Deze vaardigheden worden kort en bondig beschreven, hier kunnen we wat mee! Zelfinzicht, situaties van een andere kant kunnen bekijken en het aanspreken van onze eigen wijsheid zijn sleutels tot gedachteverandering. Walthuis stelt ons precies de vragen die we altijd al hebben gehad. Dit doet zij oordeelloos, op een zeer bescheiden, ingetogen manier. Hier en daar subtiel provocerend, zodat we uitgedaagd worden om antwoorden te geven en op zelfonderzoek uit te gaan. Een waardevolle en zeer bruikbare aanvulling op bestaand materiaal over innerlijke rijkdom.

Marjan van Druenen

Deel 1 Tien collectieve illusies

 1. God – ‘big father is watching you’
 2. Geloof – één waarheid en een boel regels
 3. Goeroe – de sterke leider
 4. Grip – beheersing van de wereld om ons heen
 5. Getallen – meten is weten
 6. Geld – de heilige graal
 7. Geweld – aangeleerde gewelddadigheid
 8. Gezin – het laatste heilige huisje
 9. Geliefde – als jij mij nou eens gelukkig maakte..
 10. Geluk – je ‘moet’ genieten

Deel 2 Tien alternatieve illusies

 1. God – is de mens niet goddelijk?
 2. Geloof – in je eigen wijsheid
 3. Goeroe – doe-het-zelfleiderschap
 4. Grip – ‘go with the flow’
 5. Getallen – wezenlijke wetenschap
 6. Geld – de hoorn des overvloeds
 7. Geweld – pacifistisch praten
 8. Gezin – eindelijk echt het huis uit
 9. Geliefde – onafhankelijke liefde en zelfbevrediging
 10. Geluk – levensvreugde als motorolie

Laten we een leven en wereld creëren

met meer levensvreugde en compassie
direct contact: 06 24772669Het boek snel in huis