Vertrouwenspersoon

externe vertrouwenspersonen & begeleiding van interne vertrouwenspersonen
Contact? bel: 06 24772669

Waarom vertrouwenspersonen?

  • Tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en misstanden
  • Voldoen aan (toekomstige) wettelijke verplichtingen
  • Beperken van het verloop en verzuim door conflicten en psychische klachten
  • Veiligere werk- en leeromgeving
  • Imago als aantrekkelijke werkgever

Onveilige werkomgeving

Werkgevers zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving en binnenkort waarschijnlijk ook om een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen aan de medewerkers. Het is ook gewoon slim. Mensen presteren beter als ze zich veilig voelen. En de kosten van ziekteverzuim door in een onveilige werkomgeving ontstane psychische klachten zijn enorm.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag speelt een grote rol bij psychosociale onveiligheid. Denk hierbij aan: pesten, intimidatie & chantage, seksuele intimidatie, agressie & geweld en discriminatie. In de media staan dagelijks voorbeelden. Het komt in heel veel (alle?) organisaties voor.  Soms is het duidelijk waarneembaar, vaak ook niet. Het is altijd schadelijk voor alle betrokkenen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een medewerker die te maken heeft met ongewenst gedrag of een misstand gaat naar een vertrouwenspersoon voor opvang, begeleiding en advies. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon voorlichting over psychosociale veiligheid en gevraagd en ongevraagd advies aan het management of bestuur van een organisatie.

Gewenste omgangsvormen

Als organisatiecoach werk ik met organisaties aan een veilige bedrijfscultuur met gewenste omgangsvormen, waarin mensen het kunnen en durven aangeven wanneer er iets niet gewenst is. Meer hierover vind je onder

ORGANISATIECOACHING

Interne of externe vertrouwenspersoon?

Voor kleine of middelgrote ondernemingen is het vaak lastig om een collega als interne vertrouwenspersoon te doen fungeren. Er zijn dan teveel door elkaar lopende lijnen en belangen. Bovendien moet diegene heel wat competenties ontwikkelen. Dat kost tijd en geld die je liever anders wilt aanwenden.

Ontzorging vertrouwenspersoon

De zorg voor een geschikte vertrouwenspersoon neem ik je graag uit handen. Ik check je beleid, geef voorlichting, fungeer als aanspreekpunt en zorg voor een jaarverslag. Ik werk samen met andere, net als ik LVV-gecertificeerde, vertrouwenspersonen, zodat een medewerker kan kiezen. VP-innovare is zo’n partner.

In het NRC van 31 oktober 2022 stond mijn hartekreet…

 

 

Ontwikkeling vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen begeleid ik  graag bij hun ontwikkeling. De rol van vertrouwenspersoon vereist subtiele communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en empathie. Je raakt eigenlijk nooit uitgeleerd. Mijn model van Zes Houdingen is een prachtig hulpmiddel bij de zelfreflectie en ontwikkeling van deze competenties. Ik begeleid inviduele vertrouwens-personen, intervisiegroepen en geeft trainingen op maat. 
Bel of mail me voor informatie en afstemming.

Nascholing vertrouwenspersonen

In samenwerking met de Compliance Insights Academy geef ik een nascholing gesprekstechnieken van een dag voor vertrouwenspersonen in open inschrijving. Ook hierbij gebruik ik mijn model van Zes Houdingen.

grensoverschrijdend gedrag en misstanden

pakken we met elkaar aan
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl