Samenwerkingen & enkele opdrachtgevers

 Academie voor Coaching & Counselling

Trainer van docenten en van verdiepingsmodules Provocatief Coachen en Coachen vanuit zes coachhoudingen

 Hogeschool Windesheim

 Miniworkshop De Uitdager (Provocatief Coachen)
Ik ben vaste gasttrainer van de post-HBO-opleiding tot coach.

Groot Trainingsbureau

Intervisiebegeleiding van trainers 

 De zestig trainers kwamen in kleine groepen ieder kwartaal bij elkaar voor intervisie. Ik heb de intervisiebijeenkomsten van de trainers zes jaar lang begeleid, waarin we volgens verschillende methodieken op een diep niveau elkaar steunden in de persoonlijke en professionele ontwikkeling. De behoeften van de deelnemers stonden steeds centraal bij de vormgeving van de bijeenkomst. In een  blog heb ik een reactie weergegeven van een van de deelnemende trainers. Het geeft een beeld hoe we tijdens de intervisiebijeenkomsten op verschillende (meta-)niveaus aan het werk zijn. Hoe alles wat in het contact gebeurt leerzaam is voor je rol als coach of trainer.

 ANTEAGROUP

Coaching van twee teams in conflict

Alco Hoogcarspel, Strategisch adviseur HR Antea Group:

We hebben Karen ingezet op verschillende trajecten: individuele begeleiding, een commercieel programma, een leiderschapsprogramma en de begeleiding van een samenwerkingsprobleem tussen 2 groepen.

Haar kracht is naar mijn mening dat ze een grote mate van zich-zelf-zijn (authentiek heet dat tegenwoordig) combineert met een onbevangen directheid, durven doorvragen en naar de essentie zoeken. Ik heb grote waardering voor haar steeds doorgaande zoektocht naar de kern van het functioneren van mensen en organisaties. En inspirerend om met haar over deze thema’s ideeën uit te wisselen.  En bij dat alles is het een nuchter mens met (gelukkig) een goed gevoel voor humor.’

lees over het proces van wantrouwen naar vertrouwen

Twee afdelingen binnen het concern wilden beter met elkaar samenwerken. Er was veel miscommunicatie, irritatie en wantrouwen, wat een negatieve invloed had op de gezamenlijke projecten en de financiële resultaten. Bovendien leverde het onnodig veel stress op bij de heren.

Onder mijn liefdevolle en soms ietwat provocatieve begeleiding zijn de heren met elkaar in gesprek gegaan. Ik heb processtops gemaakt om hen stil te laten staan bij de onderliggende emoties, behoeften en aannames. Ik liet ze hun veronderstellingen even opzij zetten om met een open geest te kunnen luisteren naar elkaar. Ik stimuleerde hen bij elkaar door te vragen en elkaars verhalen samen te vatten. Zo gingen ze elkaar echt horen. Het wantrouwen begon te veranderingen in vertrouwen. Bovendien kwam er steeds meer gevoel voor het gezamenlijke belang en doel van hun projecten. Ontroerend om te zien hoe begrip en verbinding ontstonden.

 TRIMBOS Instituut

Leergang Coachend leiderschap vanuit zes houdingen
voor alle managers van het Trimbos Instituut

WSB Solutions

De leden van het Management Team ontwikkelen hun leiderschap met teamcoaching en individuele coaching.

ENEXIS

Organische Teamcoaching

 Jan-Hendrik Eikenaar, manager:

‘Organisch, dat lijkt wel het kernwoord in de contactmomenten met Karen. Op een schijnbaar makkelijke en zeker natuurlijke manier neemt het gesprek een even onvoorspelbare als functionele wending.J e valkuilen leer je het beste door er in te vallen. Tijdens de wandeling word je je keuvelend gewaar dat ze er zijn en omkijkend.. hoe en waar je er (weer) in getrapt bent. Wat me behalve het kennelijke gemak van de momenten zelf enorm verbaast, is het blijvende effect. Inzicht is zoveel meer dan rationeel concluderen…’

  Teambuilding ‘Ik heb al een boek’

Een bijzonder Teambuildingsproject waarbij het MT met elkaar een boek geschreven heeft. Ik heb hen op organische wijze hierbij begeleid. Samen met de opdrachtgever Han Slootweg heb ik hierover een artikel  gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching.

PSYQ

Teamcoaching van het secretariaat

Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en samenwerking.

Willem Roos, Manager Bedrijfsvoering:
‘De training die Karen aan onze administratieve medewerkers heeft gegeven werd door hen zeer positief beoordeeld en heeft bijgedragen aan een verbeterde onderlinge samenwerking tussen de verschillende teams en medewerkers. Haar provocatieve wijze van coachen zorgt voor aandacht, humor, prikkeling en uitdaging waardoor individuele medewerkers weer in hun energie zijn gekomen.’

 

Maashorst

Organische coaching van het MT

Het managementteam vroeg mij hen te coachen ten einde  de onderlinge communicatie te versoepelen en eerlijker met elkaar om te gaan.

In een organisch proces liet ik de teamleden open met elkaar in gesprek zijn gegaan. Er is gesproken over drijfveren, behoeften en knelpunten. Vanuit mijn aandachtsvolle en ontvankelijke houding pleegde ik kleine interventies; ik stelde een vraag, hield een spiegel voor, gaf een beknopte analyse of samenvatting en soms reikte ik iets aan. De teamleden zeiden hierdoor elkaar op een andere, completere manier gezien en gehoord te hebben dan voorheen. Dit bracht begrip voor en inzicht in elkaar. De samenwerking verbeterde hierdoor als vanzelf en langdurig.

 

doelgericht ontwikkelen

op organische wijze
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl