Samenwerkingen & opdrachtgevers

Trainer van docenten en van verdiepingsmodules Provocatief Coachen en Coachen vanuit zes coachhoudingen

 

 

Miniworkshop De Uitdager (Provocatief Coachen)
Ik ben vaste gasttrainer van de post-HBO-opleiding tot coach.

 

De leden van het Management Team ontwikkelen hun leiderschap met teamcoaching en individuele coaching.

 

Workshop Coachen vanuit zes houdingen voor Agilecoaches en Scrummasters

 

logo trafieq

Intervisiebegeleiding van trainers

lees over de inspirerende bijeenkomsten

De zestig trainers van Trafieq komen in kleine groepen ieder kwartaal bij elkaar voor intervisie. Trafieq is uitvoerder van de Educatieve Maatregelen Alcohol en Gedrag in het verkeer in opdracht van het logo cbr

 

Ik begeleid de intervisiebijeenkomsten van de trainers, waarin we volgens verschillende methodieken op een diep niveau elkaar steunen in de persoonlijke en professionele ontwikkeling. De behoeften van de deelnemers staan steeds centraal bij de vormgeving van de bijeenkomst. Soms is er meer diepgaande reflectie (socratisch dialoog), soms prikkelen we de casushouder met een bliksemintervisie. Of we werken en spelen praktijksituaties uit aan de hand van de zes coachhoudingen. Ik geniet bijzonder van deze bijeenkomsten waarin mensen elkaar echt zien en horen. En waarin ik mensen zie groeien en vrijer en bewuster zie worden, waardoor ze nog meer kunnen genieten van en betekenen in hun werk als gedragsveranderaar. En dat is mooi, want zo worden onze wegen steeds veiliger. (En krijgt u een goede trainer, mocht u ooit het dringende verzoek krijgen zo’n cursus te volgen.)

In een speciale blog heb ik een reactie weergegeven van een van de deelnemende trainers. Het geeft een beeld hoe we tijdens de intervisiebijeenkomsten op verschillende (meta-)niveaus aan het werk zijn. Hoe alles wat in het contact gebeurt leerzaam is voor je rol als coach of trainer.

 

antea

Coaching van twee teams in conflict

Alco Hoogcarspel, Strategisch adviseur HR Antea Group:

We hebben Karen ingezet op verschillende trajecten: individuele begeleiding, een commercieel programma, een leiderschapsprogramma en de begeleiding van een samenwerkingsprobleem tussen 2 groepen.

Haar kracht is naar mijn mening dat ze een grote mate van zich-zelf-zijn (authentiek heet dat tegenwoordig) combineert met een onbevangen directheid, durven doorvragen en naar de essentie zoeken. Ik heb grote waardering voor haar steeds doorgaande zoektocht naar de kern van het functioneren van mensen en organisaties. En inspirerend om met haar over deze thema’s ideeën uit te wisselen.

 En bij dat alles is het een nuchter mens met (gelukkig) een goed gevoel voor humor.’

lees over het proces van wantrouwen naar vertrouwen

Twee afdelingen binnen het concern wilden beter met elkaar samenwerken. Er was veel miscommunicatie, irritatie en wantrouwen, wat een negatieve invloed had op de gezamenlijke projecten en de financiële resultaten. Bovendien leverde het onnodig veel stress op bij de heren.

Onder mijn liefdevolle en soms ietwat provocatieve begeleiding zijn de heren met elkaar in gesprek gegaan. Ik heb processtops gemaakt om hen stil te laten staan bij de onderliggende emoties, behoeften en aannames. Ik liet ze hun veronderstellingen even opzij zetten om met een open geest te kunnen luisteren naar elkaar. Ik stimuleerde hen bij elkaar door te vragen en elkaars verhalen samen te vatten. Zo gingen ze elkaar echt horen. Het wantrouwen begon te veranderingen in vertrouwen. Bovendien kwam er steeds meer gevoel voor het gezamenlijke belang en doel van hun projecten. Ontroerend om te zien hoe begrip en verbinding ontstonden.


logo trimbos

Leergang Coachend leiderschap vanuit zes houdingen
voor alle managers

 

logo cbr

Training basishouding coachen voor interne coaches

  logo_cedelft

 Intervisiebegeleiding nieuwe adviseurs Training coachend leidinggeven

Teamcoaching van het secretariaat.
Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en samenwerking.

Willem Roos, Manager Bedrijfsvoering:
‘De training die Karen aan onze administratieve medewerkers heeft gegeven werd door hen zeer positief beoordeeld en heeft bijgedragen aan een verbeterde onderlinge samenwerking tussen de verschillende teams en medewerkers. Haar provocatieve wijze van coachen zorgt voor aandacht, humor, prikkeling en uitdaging waardoor individuele medewerkers weer in hun energie zijn gekomen.’

Politie Landelijke Eenheid

Training Coachen vanuit zes houdingen & intervisiebegeleiding
van transitiecoaches van de Landelijke Eenheid.

 

teamcoaching

Organische Teamcoaching

 Jan-Hendrik Eikenaar, manager:

‘Organisch, dat lijkt wel het kernwoord in de contactmomenten met Karen. Op een schijnbaar makkelijke en zeker natuurlijke manier neemt het gesprek een even onvoorspelbare als functionele wending.J e valkuilen leer je het beste door er in te vallen. Tijdens de wandeling word je je keuvelend gewaar dat ze er zijn en omkijkend.. hoe en waar je er (weer) in getrapt bent. Wat me behalve het kennelijke gemak van de momenten zelf enorm verbaast, is het blijvende effect. Inzicht is zoveel meer dan rationeel concluderen…’

Antes

Workshop op maat voor 35 OC- en OR-leden

ns-logo

Training Provocatief Coachen voor interne coaches
&
Training beïnvloeden vanuit zes houdingen
voor communicatiespecialisten

 

 

logo_enexis

 Teambuilding ‘Ik heb al een boek’

Een bijzonder Teambuildingsproject waarbij het MT met elkaar een boek geschreven heeft. Ik heb hen op organische wijze hierbij begeleid. Samen met de opdrachtgever Han Slootweg heb ik hierover een artikel  gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching.

 

 

 

logo maashorstOrganische coaching van het MT

lees over doelen, aanpak en resultaten

Het managementteam vroeg mij hen te coachen ten einde:

  •   de onderlinge communicatie te versoepelen
  •   eerlijker met elkaar om te gaan

Het is een organisch proces geworden waarin de teamleden open met elkaar in gesprek zijn gegaan. Er is gesproken over drijfveren, behoeften en knelpunten. Vanuit mijn aandachtsvolle en ontvankelijke houding pleegde ik kleine interventies; ik stelde een vraag, hield een spiegel voor, gaf een beknopte analyse of samenvatting en soms reikte ik iets aan. De teamleden zeiden hierdoor elkaar op een andere, completere manier gezien en gehoord te hebben dan voorheen. Dit bracht begrip voor en inzicht in elkaar. De samenwerking verbeterde als vanzelf, doordat ze elkaar makkelijker wisten te vinden en hulp durfden te vragen.

doelgericht ontwikkelen

op organische wijze
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl