Organisatiecoaching

begeleiding bij veranderingsprocessen
Contact? bel: 06 24772669
tulp van training coachen Amsterdam

Toe aan organisatiecoaching?

  • Willen jullie eens stilstaan bij jullie missie, visie en wezenlijke waarden?
  • De onderlinge communicatie een boost geven?
  • De werksfeer verbeteren?
  • Van elkaar leren en optimaal ontwikkelen en presteren?
  • Of hebben jullie een andere ontwikkelwens?

Wat is organisatiecoaching?

Als organisatiecoach ben ik geen adviseur, die zegt hoe het moet, noch een verandermanager die het voor je doet. Ik coach jou en jouw collega’s bij het zelf vormgeven van de gewenste ontwikkeling. We creëeren met elkaar het  veranderproces, waarbij ik mijn buitenstaandersblik, doorleefde kennis, jarenlange ervaring als begeleider van verandering en vertrouwen inbreng.

‘…grote waardering voor haar steeds doorgaande zoektocht naar de kern van het functioneren van mensen en organisaties…

Lees meer over deze referentie en andere opdrachten en opdrachtgevers

Veilige werkomgeving

Mensen floreren en presteren het best in een veilige werkomgeving. Ik help jullie graag om deze te creëren. Enerzijds doe je dat met protocollen en procedures, maar vooral door met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe jullie met elkaar willen samenwerken en communiceren. 
Lees meer over prettige werkomgeving en grensoverschrijdend gedrag.

Waarden en normen

Op een werkdag komt er van alles op een mens af: mensen met vragen of verzoeken, mails, telefoontjes en brandjes om te blussen. Er moeten doelen en resultaten behaald worden. Juist deze hectiek maakt het zo zinvol om af en toe stil te staan bij wat we waarom en hoe aan het doen zijn. Om samen de waarden en normen van de organisatie te onderzoeken en bepalen.

Flexibel proces

Verandering en ontwikkeling kunnen we richting geven en faciliteren. Het is echter geen proces waar we grip op hebben en van A tot Z kunnen plannen. Daarvoor zijn mensen en omstandigheden te verschillend en de processen te complex. Dat maakt het begeleiden ervan ook zo boeiend. Met elkaar geven we het proces vorm op basis van jullie (be)doel(ing), een flexibel plan en continue afstemming.

 

WSB

Voor wie?

Het meest werk ik met:

  • Kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB), veelal in de zakelijke dienstverlening
  • Scholen en opleidingsinstituten
  • Organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn
  • Non-profit en ideëele organisaties

jouw organisatie ontwikkelen

in een organische samenwerking
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl