Een prettige werkomgeving voor iedereen

eerste hulp bij grensoverschrijdend gedrag
Contact? bel: 06 24772669
tulp van training coachen Amsterdam

Veilige werkomgeving

Mensen floreren en presteren het best in een prettige werkomgeving. Ik ondersteun organisaties bij het creëren hiervan. Dat kan bijvoorbeeld door met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe jullie met elkaar willen samenwerken en communiceren. Door met elkaar duidelijk af te spreken wat (on)gewenst gedrag is. Bij dat gesprek begeleid ik jullie dan. Zie ook: organisatiecoaching.

Grensoverschrijdend gedrag

Helemaal voorkomen kun je grensoverschrijdend gedrag echter niet. Het valt soms niet mee om je grenzen direct en duidelijk aan te geven. Zeker niet naar iemand met macht. En er zijn mensen die nauwelijks aanvoelen wanneer zij over grenzen van anderen gaan. Soms boeit het hen niet, of is het zelfs met opzet. Wat er aan de hand is, zal vaak niet direct duidelijk zijn.

Vijf essenties bij grensoverschrijdend gedrag

  1. neem ieder signaal serieus
  2. zoek direct neutrale begeleiding
  3. bekijk het incident in het patroon
  4. houd het zo klein mogelijk
  5. pak toxische dynamieken aan

Hoe eerder je mij bij het proces betrekt, des te effectiever kunnen we handelen.

Goed werkgeverschap

Wanneer grenzen overschreden worden, is de werkomgeving onveilig. In een onveilige werkomgeving presteren mensen slechter en stijgen het ziekteverzuim en het verloop. De reputatie verslechtert en het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt lastiger. Daarnaast verplicht de arbowet werkgevers zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Zie ook: vertrouwenspersoon.

Haar kracht is dat ze een grote mate van zich-zelf-zijn combineert met een onbevangen directheid, durven doorvragen en naar de essentie zoeken. Ik heb grote waardering voor haar steeds doorgaande zoektocht naar de kern van het functioneren van mensen en organisaties.’

Lees meer over deze referentie en andere opdrachtgevers

Wat is grensoverschrijdend?

In de media lazen we over allerlei vermeend grensoverschrijdend gedrag: het versturen van dickpics (Marc Overmars), woedeuitbarstingen en vernederingen (Matthijs ), aanranding (Marco Borsato) en gepest (Khadija Arib). Ook subtieler, minder zichtbaar, schadelijk gedrag komt veel voor en heeft grote impact. Dat maakt het zo relevant om verder te kijken dan één incident en de patronen te gaan zien.

Aanpak ongewenst gedrag

De praktijk laat zien dat veel mensen zich niet heel bewust zijn van de effecten van hun gedrag, maar er wel op aanspreekbaar zijn. Door erover te praten met elkaar, kan er meer bewustzijn en begrip ontstaan. Zulke gesprekken vergen moed, (zelf)reflectie, de bereidheid en de vaardigheid om echt naar elkaar te luisteren, met Radicale Open Interesse. Ik begeleid jullie hier graag bij.

De moed om in te grijpen

Er zijn ook situaties waarin een goed gesprek niet mogelijk of functioneel is. Soms kan iemand niet aangesproken worden of heeft dat een averechts effect. Dan is er iets anders nodig. Juist dan is het van belang om tijdig in te grijpen, maar wel op de manier die de minste schade oplevert. Hierbij begeleid ik jullie snel en effectief. Ik kom een dagdeel bij jullie langs, luister en inventariseer, en stel vervolgens een passende aanpak voor. Zo blijft het helder, klein en effectief.

Doorleefde ervaring

De afgelopen jaren heb ik het onderwerp grensoverschrijdend gedrag van vele kanten onderzocht en meegemaakt. Ik heb organisaties, slachtoffers en beschuldigden begeleid. Vanuit de verschillende perspectieven heb ik meegekeken en meegeleefd. Soms is het mogelijk om de wonden in contact met elkaar te helen. Soms niet. De ervaring leert mij het verschil te zien. Een oude eigen ervaring lees je hier: ‘Gepest door een leidinggevende… ik ken het’

In het NRC van 31 oktober 2022 stond mijn hartekreet…

Veilige leeromgeving

De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar veiligheid in leersituaties. Ik heb verschillende schadelijke relationele dynamieken blootgelegd. In enkele artikelen en in mijn boek ‘Relationele verleidingen’ staan deze beschreven. Ik geef hierover training en supervisie aan docenten, trainers en teamcoaches en ondersteun organisaties bij het creëren van een veilige leeromgeving.

In de Psycholoog (het blad van de beroepsorganisatie van psychologen NIP) van november 2022, stond mijn artikel over grensoverschrijdend gedrag in opleidingen en trainingen. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

boek voor trainers, teamcoaches en opleiders

jouw organisatie ontwikkelen

in een organische samenwerking
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl