Interactieve lezing ISVW

Verbinden of Verbreken?
Uitnodiging Filosofisch Café – zondag 19 februari 2017 in Leusden
Van 15.00 – 17.00 uur

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een speciaal Filosofisch Café op 19 februari a.s.

Ditmaal is op verzoek van vele vrienden aan drie deelnemers gevraagd om hun bijdrage aan de “Zeepkist-sessie” van 15 januari, verder uit te werken.

Dat zijn:

Jannes H. Mulder: Ritualisering van dagelijkse gewoonten, geïnspireerd door Joke Hermsen.

Annemarie Sijens: Sociale kunst, het overbruggen van tweedeling, geïnspireerd door de Afrikaanse filosofie ‘Ubuntu’ (o.a. Nelson Mandela en bisschop Tutu).

Karen Walthuis: Hoe verhoud ik mij in deze tijd tot de ander die mij vreemd is? Geïnspireerd door Emmanuel Levinas en Marshall B. Rosenberg.

Als mensen kunnen we niet zonder verbinding. Als rituelen, emoties en onderlinge communicatie niet meer gekend en herkend worden, hebben we een probleem met onze onderlinge verbinding, vervreemden wij van onszelf en van onze eigen omgeving. Tegelijkertijd is het soms van belang verbindingen los te laten en soms kan het zelfs noodzakelijk zijn om verbindingen te verbreken om nieuwe verbindingen aan te kunnen gaan.

Deze middag belooft een boeiende co-creatie te laten zien van de Vrienden van de ISVW, waarbij ook uw medewerking zeer op prijs wordt gesteld. U wordt daarom verzocht de mini-enquête die u aantreft in de bijlage in te vullen en retour te zenden aan     dhr. Jannes H. Mulder.

Voorzitter Peter Jurgens zal de bijeenkomst openen. Laat u verrassen!

Aanmelden is verplicht: info@isvw.nl

Locatie landgoed ISVW, Dodeweg 8, Leusden – Entree: leden gratis, niet leden € 25,00

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur van de Vereniging Vrienden van de ISVW

Peter Jurgens, voorzitter
Marianne Douma, secretaris