Klachtenregeling

Contact? bel: 06 24772669

Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Stuur me een bericht met je klacht. Ik neem dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) contact met je op. Graag maak ik dan binnen 14 dagen een afspraak voor een gesprek,  zodat we alle tijd hebben om ongestoord te kunnen praten. Neem gerust iemand mee naar dit gesprek, als je dat prettig vindt. Ik streef ernaar de klacht binnen 1 maand te hebben afgehandeld. We zullen dit afsluiten met een schriftelijke samenvatting van hetgeen besproken is. Als er een langere tijd nodig is om te onderzoeken hoe we hier het best mee om kunnen gaan, dan laat ik je dat weten.

Mocht het gesprek voor jou geen bevredigende uitkomst hebben, en heb je behoefte aan een onafhankelijk oordeel, dan kun je je richten tot het NIP. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt dan of jouw klacht gegrond is. Uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor Karen Walthuis. Eventuele consequenties worden binnen 30 dagen uitgevoerd.