zelftest leiders

  Stelling Zeer mee eens Mee eens Mee oneens
1 Het is belangrijk om met de medewerker de oorzaak van zijn probleem te bestuderen, want dat geeft inzicht in de oplossing ervan.
2 Mijn medewerkers kunnen veel leren van mijn ervaring.
3 Ik weet wat goed is voor mijn medewerkers.
4 Werkelijk luisteren naar je medewerker is de basis voor een goede werkrelatie.
5 Ik ben overtuigd van de positieve werking van duidelijke en open feedback.
6 Door iets paradoxaals te zeggen of te doen, ontstaat beweging.
7 Een gestructureerde inventarisatie van de feiten is noodzakelijk voor het oplossen van een probleem.
8 Een manager dient zijn kennis en inzicht ter beschikking te stellen van zijn medewerkers.
9 Een goede leider stimuleert en motiveert zijn medewerkers.
10 Door een probleem alleen maar hardop te laten vertellen, is het soms al opgelost.
11 Mijn medewerker ontwikkelt zich het best als hij het op zijn eigen manier kan doen.
12 Een inspirerende leider is soms een nar: hij gebruikt humor en tegendraadsheid om mensen aan het denken te zetten.
13 Mensen kunnen veel over zichzelf leren door te reflecteren op gebeurtenissen uit het verleden.
14 Dankzij mijn heldere analyse van de situatie bedenken medewerkers vaak hun eigen oplossingen.
15 Uiteindelijk draait alles om zichtbaar resultaat.
16 Zo oordeelvrij mogelijk luisteren kan voor beide partijen interessante inzichten opleveren.
17 Antwoorden zitten in mensen.
18 Absurde ideen kunnen leiden tot zinvolle oplossingen.


  Interventies Vaak Soms Zelden
19 Aantekeningen maken van het verhaal van de medewerker.
20 Kennis en ervaring overdragen aan mijn medewerkers.
21 Concrete afspraken maken met betrekking tot de leerdoelen van de medewerker.
22 Luisteren zonder te onderbreken of sturen.
23 Vragen stellen die de medewerker aan het denken zetten.
24 Absurde oplossingen of onuitvoerbare adviezen geven
25 Structureren en analyseren van het achtergrondverhaal van de medewerker.
26 Modellen en theorien inbrengen.
27 SMART-afspraken maken over de ontwikkeling van de medewerker.
28 De medewerker stimuleren om te praten en zich te uiten door veelvuldig te hummen en knikken.
29 Mijn medewerker vertellen hoe ik het contact met hem ervaar.
30 Medewerkers met humor in verwarring brengen.
31 Werken met assessments en persoonlijkheidsvragenlijsten.
32 De medewerker uitleggen hoe zaken in elkaar zitten.
33 Medewerkers manen om hun verantwoordelijkheid te nemen.
34 De tijd nemen om een medewerker zijn verhaal te laten doen.
35 Medewerkers gespreksonderwerpen in laten brengen voor het bilaterale overleg.
36 Luchtig uitweiden over de voordelen van het handhaven van een probleem of van de ongewenste situatie.