De zes coachhoudingen

model voor zelfreflectie door de coach

uitdager coachhouding        boeddhist coachhouding       praatpaal coachhouding       onderzoeker coachhouding       onderwijzer coachhouding        aanvoerder coachhouding

Het model van zes coachhoudingen is ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek en is een reflectie-instrument dat inzicht biedt in je eigen houding en de effecten ervan. In mijn boek Wisselende contacten, de ontmaskering van de coachingsrelatie  staat dit uitgebreid beschreven aan de hand van praktische voorbeelden. Tijdens de workshops en trainingen kun je de zes coachhoudingen aan den lijve ervaren. In september start de Leergang coachen vanuit zes houdingen weer!

Heb je de zelftest voor coaches of voor leiders al gedaan? Dan weet je snel wat jouw favoriete coachhouding is. Er zijn geen goede, foute of betere houdingen. Bepalend is de manier en het moment waarop je een houding aanneemt. Hieronder vind je korte beschrijvingen van iedere houding.

 

Wanneer je soepel schakelt tussen de houdingen,
verloopt het coachingsproces als vanzelf
en krijgen jij en je coachee er energie van.

 

De basis coachhouding 

Coach Sherida Pengel heeft de Leergang Coachen vanuit zes houdingen gedaan. In de video hiernaast beschrijft ze hoe zij de zes coachhoudingen heeft ervaren. En vooral welke houding continu aanwezig is onder de zes coachhoudingen …

In een ander filmpje vertelt Sherida hoe ze de uitdagende houding heeft ervaren. Als je doorklikt naar de pagina met de workshops De Uitdager, weet je hoe deze serieuze coach de speelse en provocatieve manier van coachen heeft ervaren.

 

De uitdager

In de uitdagende houding zet de coach provocatieve en paradoxale interventies in en creëert chaos bij de coachee.
Humor, drama, intuïtie, liefde, speelsheid en dynamiek.

De aanvoerder

In de aanvoerende houding zorgt de coach voor concrete doelstellingen en een praktische aanpak van de coachvraag. Oefeningen, alternatieven, resultaatgericht en motiverend coachen.

 

De boeddhist

In de mindfulle boeddhist-houding stelt de coach reflectievragen en houdt een spiegel voor, waardoor de coachee meer contact krijgt met zijn of haar gevoel en eigen wijsheid.

De onderwijzer

In de onderwijzende houding geeft de coach een complimentje, reikt een theorie of model aan, zet het verhaal van de coachee op een rij en geeft een rake analyse.

 

De praatpaal

In de houding van praatpaal luistert de coach met aandacht. Dankzij de liefde-volle aanwezigheid van de coach krijgt de coachee zijn of haar gevoel en verhaal op een rij.

De onderzoeker

In de onderzoekende houding krijgt de coach een goed beeld van de coachee en zijn of haar situatie, dankzij feitelijke vragen, vragenlijsten en het schrijven van een biografie door de coachee.

Het is een eenvoudig model. Pas bij nadere bestudering en gebruik van het model wordt de diepgang ervan zichtbaar. Een houding is een geheel van je mindset, je energie, je emoties en je interventies.

Het model geeft je inzicht in de basale aannames van waaruit je je gesprekspartner tegemoet treedt. Je krijgt gevoel voor je valkuilen en eigen belemmerende patronen. Het model helpt je te reflecteren op je relatievoorstellen. Je gaat het onbewuste relationele appel van je coachee doorzien, waardoor je er een adequater antwoord op kunt geven. Zo verhoog je de soepelheid en de effectiviteit van je coachingsgesprek.

Lees meer in mijn boek Wisselende contacten of download mijn artikel in het TvC: Wat voor een coach bent U?

Coachen is een prachtig vak

zeker vanuit de zes houdingen