leergang coachen vanuit zes houdingen

Model van Zes Houdingen

Het model van Zes Houdingen is een reflectie-instrument voor begeleiders. Het biedt inzicht in je eigen houding en de effecten ervan.

Het is ontstaan uit eigen wetenschappelijk onderzoek naar de verdeling van verantwoordelijkheid binnen de coachingsrelatie.

Iedere houding kent zijn eigen aannames en interventies. Een soepel begeleidingsproces ontstaat door afgestemd op (het proces van) je coachee te schakelen tussen de verschillende houdingen.

Training Begeleiden vanuit
Zes Houdingen

Tijdens de workshops en trainingen voor coaches, consultants, coachende leiders en andere begeleiders van ontwikkeling, ervaar je de Zes Houdingen aan den lijve. Je ontdekt de diepgang van dit eenvoudige model. Je leert nieuwe interventies en optimaal schakelen tussen de houdingen.
Heb je de zelftest voor coaches of voor leiders al gedaan? Als je mij een mailtje stuurt, zend ik je link naar de digitale zelftest. Hieronder vind je korte beschrijvingen van iedere houding.

De Zes Houdingen

Onder de Zes Houdingen neem je de houding van Radicale Open Interesse aan. 

Op 23 december 2020 heb ik in de podcast van Freek Sarink het model van de zes Houdingen toegelicht :

of beluister gelijk de hele podcast.

Relatievoorstellen

Het model helpt je te reflecteren op relatievoorstellen. Je gaat het relationele appèl van de Ander sneller herkennen, net als jouw eigen automatische reacties erop. Zo ontstaat meer vrijheid om adequater te reageren. Zo verhoog je de soepelheid en de effectiviteit van je begeleidingsgesprek.

‘Ik gebruik het model in trainingen aan transformationele coaches. Het geeft hen een helikopterview op coaching. En het geeft zicht op je eigen kracht, je eigen stijl en  je mogelijke ontwikkeling.’

Jan van der Molen, coach & trainer

Basishouding van de coach

Sherida Pengel deed de Leergang Zes Houdingen …

Zes Houdingen in boeken

Je vindt het model in mijn boek Wisselende contacten: de ontmaskering van de coachingsrelatie (2008) gericht op coaching in het een-op-een-contact.

In Relationele verleidingen: empathisch begeleiden van groepen (2022) staat het model ook, nu vanuit het werk als teamcoach, trainer, of andere begeleiding van groepen mensen.

De uitdager

In de uitdagende houding zet je  provocatieve en paradoxale interventies in en creëer je chaos in het hoofd van de Ander.
Humor, drama, intuïtie, liefde, speelsheid en dynamiek.

De aanvoerder

In de aanvoerende houding zorgt de coach voor concrete doelstellingen en een praktische aanpak van de ontwikkelvraag. Oefeningen, alternatieven, resultaatgericht en motiverend begeleiden.

 

De boeddhist

In de mindfulle boeddhist-houding stel je reflectievragen en houd je een spiegel voor, waardoor de Ander meer contact krijgt met zijn of haar gevoel en eigen wijsheid.

De onderwijzer

In de onderwijzende houding geef je een complimentje, reik je een theorie of model aan, zet je het verhaal van de Ander op een rij en geef je een rake analyse.

 

De praatpaal

In de houding van praatpaal luister je met aandacht. Dankzij jouw open en warme aanwezigheid krijgt de Ander zijn of haar gevoel en verhaal op een rij en voelt zich gehoord en gezien.

De onderzoeker

In de onderzoekende houding krijg je een goed beeld van de Ander en zijn of haar situatie, dankzij feitelijke vragen, vragenlijsten en bijvoorbeeld het laten schrijven van een biografie .

Het lijkt een eenvoudig model. Pas bij nadere bestudering en gebruik van het model wordt de diepgang ervan zichtbaar.

Een houding is een geheel van je mindset (de overtuigingen die je op dat moment waar laat zijn), energie, emoties en interventies. Het model maakt je bewuster van je aannames en eigen behoeften en drijfveren van waaruit je jouw gesprekspartner tegemoet treedt. Je krijgt gevoel voor je valkuilen en eigen belemmerende patronen.

Het model helpt je te reflecteren op je eigen relatievoorstellen. Bovendien ga je het relationele appel van de Ander sneller herkennen, net als je eigen automatische reacties erop. Zo ontstaat meer vrijheid om adequater te reageren. Zo verhoog je de soepelheid en de effectiviteit van je begeleidingsgesprek.

Lees meer in mijn artikel in het TvC: Wat voor een coach bent U?

Begeleiden gaat nog soepeler

als je schakelt tussen de Zes Houdingen
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl