Coronapolarisatie

Er is iets heftigs gaande in deze Coronatijd, dat maatschappelijk misschien wel eens lang zou kunnen gaan naijlen: de Coronapolarisatie. De aanhangers van verschillende visies op de Coronapandemie en het Coronabeleid komen steeds scherper tegenover elkaar te staan. Hoe moeten we omgaan met deze polarisatie in de maatschappij? En binnen je team of organisatie? Daar heb ik als teamcoach zo mijn manieren voor…

Voorstanders

Aan de ene kant zijn er mensen die het overheidsbeleid met de Coronamaatregelen, de testen en de vaccinaties ondersteunen. Natuurlijk hebben mensen wel kritiek op de manier waarop alles gaat, we zijn nou eenmaal een autonoom en mondig volkje, maar de meesten werken mee aan de lijn die is ingezet om het Coronavirus te bestrijden. Ze zijn overtuigd van de ernst van de situatie en van het belang van testen en vaccineren als weg uit de Coronacrisis. Sommigen oordelen hard, worden boos of reageren agressief op mensen die anders denken over Corona en de aanpak van het virus.

Vrijheidsstrijders

Die ‘andersdenkenden’ vinden het test- en vaccinatiebeleid te dwingend, beperkend en zelfs gevaarlijk. Sommigen ontkennen het bestaan van het virus of relativeren de dreiging die ervan uitgaat. De berichtgeving van de kranten en de NPO (de mainstreammedia of MSM genoemd) wordt door hen gezien als eenzijdig en zelfs als nepnieuws. Enkelen zien het virus als onderdeel van een strategie van een bepaalde elite om nog meer macht te verwerven. Ze eisen de vrijheid terug, die de overheid ons met het Coronabeleid afgenomen heeft. Daarbij wordt heftige terminologie (‘dictatuur’) niet geschuwd. Ze zien zichzelf als wakkere vrijheidsstrijders.

Wappie

In sommige kringen leiden deze verschillen van inzicht tot heftige discussie, of juist tot zwijgen, tot het verbreken van het contact en zelfs tot scheuringen binnen de familie. ‘Ik heb de vriendschap opgezegd, want dat stel ging zulke rare taal uitslaan’, hoorde ik laatst een kennis zeggen. Een ander zei: ‘Ik vertel niet meer zomaar aan iemand wat ik van de Coronamaatregelen vind, want je wordt direct weggezet als wappie’.

Slapend schaap

Op de sociale media, niet alleen op Twitter, maar ook op Linkedin, ervaar ik dat de toon steeds agressiever wordt als het over Corona gaat. Laatst vroeg ik oprecht naar de bron van bepaalde informatie en werd ik direct uitgemaakt voor slapend schaap dat de regering blind volgt. Ik moest me maar eens inlezen. Nou, dat probeerde ik ook, daarom vroeg ik naar die bron. Kennelijk ligt de zaak zo gevoelig, dat een open vraag ervaren wordt als een aanval op het wereldbeeld van de ander, in plaats van als interesse erin. Jammer, maar ik ben niet voor één gat te vangen, dus toen ik mijn vraag toelichtte, kreeg ik alsnog antwoord. Na het bestuderen van de genoemde bronnen, begreep ik beter waar de uitspraken van diegene vandaan kwamen.

Binnen teams en organisaties

Onvermijdelijk zullen er binnen teams en organisaties ook verschillen van inzicht en handelen zijn tussen collega’s. Hoe ga je daar mee om? Kunnen mensen begrip opbrengen voor elkaars standpunten? Respecteren ze elkaars behoeften bij het afstand houden en het dragen van mondkapjes en dergelijke? Dat is natuurlijk heel belangrijk nu we elkaar weer meer fysiek gaan ontmoeten. Daarvoor is het nodig dat mensen naar elkaar luisteren. En dat is lastig, zeker in zo’n bewogen periode als waar we nu in leven. Als teamcoach begeleid ik organisaties bij het bespreken van dit soort gevoelige zaken en bij het echt luisteren naar elkaar.

Herstel van de samenleving

In mijn ogen ligt er een indrukwekkende taak klaar voor politici, kerken, scholen, en andere organisaties om mensen weer bij elkaar te brengen, ondanks de verschillende visies. En ook hier geldt dat het enorm belangrijk is dat we echt naar elkaar gaan luisteren. Luisteren met Radicale Open Interesse (R.O.I.). Dan kunnen we met elkaar in verbinding blijven, ondanks de verschillende ideeën. Dan kunnen we de uiteenlopende inzichten bundelen en samen wijzer worden. Dan kunnen we als samenleving herstellen van deze heftige ervaring.

Leren luisteren met R.O.I.?

Het is inderdaad niet gemakkelijk om je open te stellen naar de ander, zeker als diegene dingen zegt die haaks staan op jouw ideeën. Daarom geef ik, naast teamcoaching ook interactieve lezingen en workshops om Radicale Open Interesse te leren praktiseren. Het begint met bewustwording: Wat speelt er in je eigen hoofd? Ontvang je de woorden van degene die praat of ben je bezig met het formuleren van je eigen mening? En zo werken we toe naar het met een open geest en  hart luisteren naar elkaar. Uiteraard stem ik de lezing, workshop of coaching af op jullie situatie en behoeften. Zullen we hiervoor een afspraak maken?

Meer lezen?

Als je wilt lezen hoe ik R.O.I. toegepast heb in gesprekken over Corona, beveel ik je dit blog aan: Alwetende vader gezocht.

Even stilstaan bij jezelf

maakt je bewuster, effectiever en vrijer
direct contact: 06 24772669mail: karen@karenwalthuis.nl