De tranen schoten hem in de ogen. Hij was echt even van de kaart. Zachtjes mompelde deze goede vriend: ’Sorry’. ‘Dat hoef jij toch niet te zeggen!’ antwoordde ik. ‘Jawel, sorry, namens alle mannen,’ antwoordde hij. Ik had hem namelijk voorgedaan wat mij op straat overkomen is toen ik elf jaar oud was. Een jongen had mij van achter beetgegrepen. Zijn arm klemde steeds strakker om mijn keel terwijl hij met zijn onderlijf op mijn rug inbeukte. Ik stikte bijna en de doodsangst gaf mij de kracht om mij los te worstelen. ‘Maar wat vreselijk; dat gevoel van controleverlies op zo’n moment’, sprak de vriend. ‘Wat een traumatische ervaring moet dat voor je zijn geweest.’

#metoo

De erkenning doet me goed. Alleen.. dit verhaal was niet de eerste keer en het zou zeker niet de laatste keer zijn, dat ik (seksuele) gewelddadigheid heb ervaren van een man. #metoo geeft een mooie aanleiding om het er nou echt eens met elkaar over te hebben. En het misschien eens voor te doen, wat blijkbaar behoorlijke indruk kan maken. Wellicht komt er dan meer empathie en compassie voor elkaar. Misschien dat mijn dochter, die nu diezelfde leeftijd heeft als ik toen, minder beschadigd raakt door mannelijk (seksueel) geweld.

Kramp

En laten we door de recente publicaties en de #metoo beweging ook niet in een kramp raken met elkaar. Ik word er namelijk juist gelukkig van als mensen open en vrij met elkaar omgaan. Toen gisteren een man, die aan de andere kant van de weg fietste, mij met stralende ogen toeriep: ‘Wat heb jij een mooie uitstraling. Fijne dag, hoor!’, maakt dat me blij. Ik hou van een spontaan gesprek met zomaar een vreemde op straat of in de trein. En van een beetje flirten en de spanning tussen de seksen kan ik zeker genieten. Alleen… ja, er is een grens. Soms voelt het niet goed. Te opdringerig, te vasthoudend, onvrij en soms ronduit gewelddadig. Dan probeer ik de sensitiviteit van de man een beetje aan te wakkeren door hem expliciet aan te geven dat ik niet wil wat hij doet. En ja, dan is het aan hem om te stoppen met zijn grensoverschrijdende gedrag. En als hij dat moeilijk vindt, dan is het tijd voor hem om te beginnen aan een mooi bewustwordingsproces…

Empathie

Het is helend als mannen empathie tonen wanneer ze door een vrouw geconfronteerd worden met dit soort verhalen. En tegelijkertijd voel ik ook mee met de mannen die in de problemen zijn gekomen, omdat een vrouw ze aangeklaagd heeft voor seksuele intimidatie. Het is twee vrienden van mij overkomen en ik heb gezien hoeveel pijn en verdriet zij ervan hebben. Het ging om een indringende blik en om het fysiek dichterbij komen dan een vrouw wenste. Deze mannen zijn er totaal door overvallen geweest en het heeft enorme gevolgen gehad voor hun werkzame leven. Beiden zeggen geen enkel signaal van de vrouw opgevangen te hebben dat ze iets ongewenst deden, totdat ze een klacht aan hun broek kregen. Volgens mij helpt het ons niet als dit soort gevallen van ongewenste intimiteit zulke grote gevolgen hebben, terwijl vrouwen die seksuele onderdrukking en gewelddadigheid hebben ervaren, er geen zaak van maken uit schaamte en omdat het te pijnlijk is.

Stilstaan bij onze omgang

Mooi dat er nu door mannen en vrouwen stilgestaan wordt bij dit onderwerp. En laten we dat met een open geest en open hart naar elkaar doen. Dan komen we tot een steeds helderder inzicht hoe we prettiger met elkaar om kunnen gaan en onze basale waarden van Vrijheid, Gelijkheid en Compassie in de praktijk vorm kunnen geven.