Dolf Jansen vraagt Karen Walthuis hoe het zit met de 10 G’s