uitdager coachhouding

Het valt niet mee om de hoogste in rang te zijn, om status en macht te hebben en dan toch een wijs mens te zijn. Ondergeschikten neigen je veel te serieus te nemen en met je mee te praten. Je draagt grote verantwoordelijkheid, waardoor je je eigen speelsheid kan verliezen.

Reflectie
Je moet daad- en besliskracht tonen, want je denkt dat dat van je verwacht wordt. Voor je het weet is er geen ruimte meer voor twijfel, voor reflectie, voor andere inzichten of nieuwe perspectieven. En dat is zonde, want leiders zouden zoveel effectiever kunnen zijn en het zichzelf zoveel gemakkelijker kunnen maken, als die ruimte er wel zou zijn.

Nar
Daarom had een koning vroeger een nar. Een dwaas die niet bang voor hem was, zich niets aantrok van zijn status en hem onverholen ‘de waarheid’ zei; hem een lachspiegel voor durfde te houden . Het lijkt mij verstandig als moderne leiders de nar in ere herstellen. Als (provocatief) coach neem ik die rol graag op me.