Intervisiebegeleiding

met elkaar stilstaan bij jezelf
tulpen intervisie

Intervisie

Met en van elkaar leren, reflecteren op jezelf in situaties en onderzoeken van alternatieve benaderingen; dat is wat er tijdens intervisie gebeurt. Als begeleider zorg ik voor een effectief proces in een open en veilige sfeer. Hierbij stem ik voortdurend af op de behoeften van de groep. Er ontstaat een organisch proces waarbij we methoden en structuren gebruiken, die op dat moment het meest passend lijken te zijn. Soms een diepgaande reflectieve (socratische) dialoog. Soms een bliksemintervisie, waarbij je alles zegt wat je voelt en denkt. Soms oefenen we situaties. Indien gewenst en zinvol maken we ook gebruik van mijn model van zes coachhoudingen. 

Intervisie voor:

  • coaches
  • trainers
  • adviseurs
  • coachende leiders
  • verandermanagers
  • maatschappelijk werkers
  • andere professionele begeleiders

 

‘Karen begeleidt niet alleen prima de intervisies, maar ik word echt slimmer van haar!’

Klik en lees verder over de ervaring van trainer Jan Meijs

Iets voor jullie?

Zullen we dan een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking? Je kunt me mobiel bereiken op: 06 24772669 of even mailen.

Lees over enkele opdrachtgevers en opdrachten.

 Mooie ervaring

Een mooie reactie van een trainer over hoe hij tijdens de intervisie zelf ervaren heeft hoe om te gaan met weerstand in de groep. Zijn open verhaal geeft ook inzicht in de gelaagdheid van de intervisiebijeenkomsten. Lees erover in mijn blog.

een organisch proces afgestemd op jullie behoeften

leren van elkaar